jueves, 11 de abril de 2013

Beladurak
Beladura hezeetarako dammar diluitzailea erabiltzen dut medium gisa. Erretsinan aberatsa da eta dammar eta linaza olioz osaturiko neurri-unitate bakoitzeko trementina-esentziazko bizpahiru gehitzen dizkiot. Mediuma erabiltzen noan arabera, trementina-esentzia gehitzen diot, osterantzean, mediumak erretsina gehiegi izanez gero bernizaren efektua egiten du eta koadroan nahi ez diren distirak agertzeko arriskua dago.Para las veladuras húmedas utilizo como médium un diluyente de dammar. Es rico en resina y lleva una parte de dammar y aceite de linaza y 2-3 partes de esencia de trementina. A medida que voy utilizando el médium, voy rebajando la parte de resina y acite de linaza con esencia de trementina. De lo contrario, el exceso de resina en la mezcla hace que el dammar funcione como barniz en vez de diluyente y pueden aparecer brillos no deseados en el cuadro.

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario